2019-05-22  | Odsłon:61

Cele WHO na 2020 r

Cele WHO na 2020 rok

Promocja zdrowia i minimalizacja wpływu chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia oraz rozwój człowieka.
Minimalizacja wpływu na jednostkę i społeczeństwo chorób systemowych, przebiegających z objawami w jamie ustnej.
Wprowadzenie / intensyfikacja edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia jamy ustnej wśród dzieci przedszkolnych, dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców dzieci do lat 7.
Upowszechnienie w przedszkolach nawyku szczotkowania zębów po głównych posiłkach.
Intensyfikacja grupowej profilaktyki fluorkowej egzogennej dla uczniów klas I-VI.
Intensyfikacja profesjonalnej profilaktyki fluorkowej dla grup wysokiego ryzyka próchnicy dzieci i młodzieży (rola dentysty).
Wdrożenie wieloletniego programu polityki zdrowotnej ministra zdrowia.
Poprawa dostępu dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych
Upowszechnienie zachowań prozdrowotnych oraz poprawa stanu zdrowia uzębienia, przyzębia oraz błony śluzowej jamy ustnej pacjentów w wieku rozwojowym.
Zwiększenie odsetka 6-latków bez próchnicy.
Obniżenie PUWZ do 2 u dzieci 12-letnich
Obniżenie SiC do 4 u 12-latków
Zwiększenie odsetka 18-latków z zachowanym pełnym uzębieniem.
Zwiększenie, o co najmniej 20% odsetka dzieci i młodzieży objętych edukacją zdrowotną w ramach promocji zdrowia jamy ustnej.
Zahamowanie wzrostu częstości występowania oraz obniżenie ciężkości przebiegu choroby próchnicowej u dzieci, szczególnie z grup wysokiego ryzyka.
Zmniejszenie częstości występowania u młodzieży stanów zapalnych dziąseł, przyzębia, urazów i patologii narządu żucia

Wychodząc naprzeciw tym założeniom wraz z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym w Kielcach i Prezesem dr Adamem Wróblem oraz innymi stowarzyszeniami i radnymi kieleckimi zorganizowaliśmy akcje profilaktyczną Kielecki Uśmiech.


Wróć