2017-07-07  | Odsłon:134

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA EGZAMIN CZERWIEC 2017

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA EGZAMIN CZERWIEC 20171.W trakcie zabiegu wykonywanego techniką pracy na cztery ręce instrument, który ma być podany lekarzowi, powinien być trzymany przez asystentkę stomatologiczną w opuszkach palców

A. środkowego i ostatniego
B. serdeczngo i ostatniego
C. wskazującego i środkowego
D. wskazujacego i serdecznego

2.Metodę pracy bez asysty, w której pacjent leży, a operator siedzi w pozycji 8:30-12.30, określa się nazwą

A. duo
B. solo
C. mono
D. tradycyjna

3. Odległość instrumentu od jamy ustnej pacjenta, przekazywanego operatorowi w pozycji gotowej do przejęcia, powinna wynosić

A. 5-9 cm
B. 10-15 cm
C. 20-25 cm
D. 30-35 cm

4. Do opracowania ubytku w szczęce, w pozycji leżącej, powierzchnia zgryzowa górnych zębów w stosunku do płaszczyzny podłogi powinna być ustawiona

A. równolegle
B. pod kątem 45%
C. pod kątem 60%
D. prawie prostopadle

5. Zabiegiem dentystycznym polegającym na impregnowaniu zęba roztworem azotanu srebra jest

A.  lakowanie
B.  lapisowanie
C.  lakierowanie
D.  ligaturowanie

6. Który preparat powinna podać asysta lekarzowi dentyście do zabiegu wybielania zębów?

A. 37% roztwór kwasu cytrynowego
B. 17 % roztwór wersenianu sodu
C.  0,2 % roztwór chlorhexydyny
D. 30% roztwór nadtlenku wodoru

7. W celu zapobiegania aspiracji ciała obcego do dróg oddechowych pacjenta podczas pracy na cztery ręce powinno się stosować

A. ssak
B. ślinociąg
C. optragate
D. koferdam

8. Który materiał endodontyczny stosowany w leczeniu kanałowym zęba oznaczono na rysunku literą X?


A. wkład okołomiazgowy
B. wypełnienie gutaperką
C. wkład koronowo-korzeniowy
D. ćwiek wodoretlenkowo-wapniowy

9. W trakcie usuwania złogów nazębnych z powierzchni żującej zęba należy stosować końcówkę sklaera ultradźwiękowego

A. w kształcie łopatki
B. zakończoną kuleczką
C. trójkątną zakończoną ostro
D. wąską trójkątną zakończoną ostro

10. Do usuwania głębokich złogów nazębnych z powierzchni dystalnych zębów bocznych używa się kirety Gracey oznaczonej kodem

A. 5/6
B. 7/8
C, 11/12
D. 13/14

11.  W którym zabiegu jest wykorzystywane zjawisko kawitacji?

A. skalingu
B. fluoryzacji
C. piaskownia
D. periopolishingu

12.  Pacjentowi z wadą zgryzu zalecono ćwiczenie Rogersa. W tym przypadku zastosowano leczenie w postaci ćwiczeń mięśniowych

A. wolnych
B. biernych
C. oporowych
D. izometrycznych

13. Która metoda pozwala na opracowanie ubytku zęba przy użyciu strumienia powietrza pod odpowiednim ciśnieniem, wzbogaconego ładunkiem ścierniwa w postaci tlenku glinu o różnej wielkości ziaren?

A. abrazja glinkowa
B. atrycja powietrzna
C. abrazja powietrzna
D. abfrakcja diagnostyczna

14. Pacjentowi w okresie zagrożenia fluorozą zębów  należy zalecić

A. picie soków owocowych
B .zażywanie tabletek fluorkowych
C. płukanie jamy ustnej roztworem fluorku sodu
D. stosowanie pasty z ograniczoną zawartością fluoru lub bez

15. U pacjenta zdjagnozowano próchnicę butelkową . W tej sytuacji można zalecić

A. założenie ligatury
B. wykonanie frenulektomii
C. pokrycie zębów roztworem azotanu srebra
D. płukanie jamy ustnej roztworem kwasu cytrynowego

16. Przygotowując fleczer, proszek należy zmieszać


A. z eugenolem
B. z solą fizjologiczną
C. z wodą destylowaną
D. z kwasem polikarboksylowym

17. Który materiał z zawartością fluoru nazleży zastosować do wypełniania ubytków w zębach mlecznych?

A. amalgamat
B. glassjonomer
C. cement fosforanowy
D. wodorotlenek wapnia

18. Który lek jest składnikiem past służących do wypełniania kanałów korzeniowych?

A. Evicrol
B. Endosal
C. Eugenol
D. Endosolv

19. Kątnicę turbinową bezpośrednio po przyjęciu pacjenta należy

A. zdezynfekowć i naoliwić olejem
B. zanurzyć w płynie dezynfekcyjnym
C. tylko oisuszyć sprzężonym powietrzem
D. osuszyć i przemyć wodą destylowaną

20. Instrumentem ręcznym służącym do kondensacji pionowej gutaperki w kanale korzeniowym jest

A. finger
B. lentulo
C. plugger
D. spreader

21. Który instrument służy so zamknięcia światła naczynia krwionośnego?

A. imadło
B. raspator
C. kleszczyki Beina
D. kleszczyki hemostatyczne

22. Do zgłębnikowania ran chirurgicznych słuzy

A. hak ostry
B. dżwignia prosta
C. dłuto chirurgiczne
D. sonda chirurgiczna

23. Który identyfikator zakładu opieki zdrowotnej powinna zawierać pełna dokumentacja medyczna indywidualna?

A. NIP
B. KRS
C. RUM
D. REGON24. Dokumentację pacjentów nieżyjących przechowuje się - licząc od końca roku, w którym nastąpił zgon - przez okres

A. 5 lat
B. 10 lat
C. 15 lat
D. 20 lat

25.Wybierz pracę protetyczną, stosowaną przy częściowych brakach zębowych, przedstawioną na rysunku.A. most protetyczny
B. szyna nagryzowa
C. proteza acronowa
D. proteza szkieletowa


26. Do sterylizacji narzędzi stomatologicznych NIE NALEŻY UŻYWAĆ

A. suchych sterylizatorów
B. papieru sterylizacyjnego
C. włókniny opakowaniowej
D. rękawów papierowo- foliowych


27. Zmianą patologiczną twardych tkanek zęba spowodowaną przez nawykowe otwieranie spinek do włosów za pomocą zębów jest


A. atrycja
B. abrazja
C. resorpcja
D. demastykacja

28. U dorosłego pacjenta stwierdzono 3 powierzchnie zaatakowane próchnicą, 1 ząb usunięty i 2 powierzchnie wypełnmione. Ile wynosi wartość wskaźnika próchnicy PUWp ?

A. 6
B. 8
C. 10
D. 12


29. Próchnica występująca w zębach pozbawionych żywej miazgi jest nazywana

A. kwitnącą
B. nietypową
C. początkową
D podminowującą

30. Aparatem stosowanym do badania osteointegracji implantu i ruchomości zębów jest

A. profin
B. unistom
C. periotest
D. diagnodent

31. Którą diastemę przedstawia rysunek?A. zbieżną
B. rozbieżną
C. równoległą
D. przyśrodkową

32. Rysunek przedstawia warunki zgryzowe u pacjenta. Widocznym zaburzeniem zgryzowym jest


A. tyłozgryz
B. przodozgryz
C. zgryz głęboki
D. zgryz przewieszony


33. Do szlifowania zębów - w celu eliminacji węzłów urazowych - należy przygotować narzędzia diagnostyczne oraz

A. krążki i gumki na kątnicę na turbinkę, wosk różowy
B. krążki i gumki na prostnicę na mikrosilnk, wosk różowy
C. kamienie i węgliki spiekane na kątnicę na mikrosilnik, kalkę zgryzową
D. wiertła diamentowe, krążki i gumki na kątnicę na mikrosilnik, kalkę zgryzową34. W celu pobrania u pacjenta wycisków orientacyjnych na modele diagnostyczne należy zastosować

A. masę silikonową
B. masę alginatową
C. wosk wyciskowy
D. wosk laboratoryjny

35. Dziecko wykonując ćwiczenie Rogersa, powinno stać w pozycji na ,, baczność", a następnie odchylić głowę i ręce do


A. tylu z równoczesnym odwróceniem dłoni do wewnątrz, maksymalnie cofnąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej
B. boku z równoczesnym odwrócenie dłoni na zewnątrz, maksymalnie wysunąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej
C. boku z równoczesnym odwróceniem dłoni do wewnątrz, maksymalnie cofnąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej
D. tyłu z równoczesnym odwróceniem dłoni na zewnątrz, maksymalnie wysunąć żuchwę i powrócić do pozycji spoczynkowej

36. Wychowawca wraz z grupą dzieci przedszkolnych odwiedził gabinet stomatologiczny. Zastosowane działanie w wychowaniu zdrowotnym jest metodą

A. receptywności
B. organizowania środowiska wychowującego
C. pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia
D. intencjonalizowania wpływów wychowawczych


37. Którą metodę szczotkowania zębów przedstawia rysunek?


A. Roll
B. Bassa
C. Fonesa
D. Chartersa

38. Zużyte i niesprawne akumulatory oraz lampy światłoutwardzalne należy

A. zniszczyć
B. spalić w piecu
C. oddać do recyklingu
D. wyrzucić do odpadów komunalnych

39. Który praparat należy zastosować do smarowania kątnic na mikrosilnik oraz turbin przed sterylizacją w autoklawie?

A. Rafię
B. Rafinat
C. Olej w aerozolu
C. Wazelinę kosmetyczną

40. Pozostałości materiału światłoutwardzalnego na światłowodzie lampy polimeryzacyjnej należy usunąć

A. pędzelkiem
B. microbrushem
C. plastikową szpatułką
D. jednorazową igłą do iniekcji.


1.C             26.A
2.B             27.B
3.C             28.C
4.D             29.B
5.B             30.C
6.D             31.B
7.D             32.B
8.B             33.D
9.A             34.B
10.D           35.D
11.A           36.B
12.A           37.A
13.C           38.C
14.D           39.C
15.C            40.C
16.C
17.B
18.C
19.A
20.C
21.D
22.D
23.D
24.D
25.D

Wróć