0000-00-00  | Odsłon:156

Egzamin higienistka stomatologiczna styczeń 2016

Egzamin higienistka stomatologiczna styczeń 2016


1. Która czynność podczas pracy metodą na cztery ręce odbywa się  w podstrefie I?

A. Sterylizacja narzędzi,
B. Przekazywanie instrumentów,
C. Obsługa aparatury pomocniczej,
D. Dezynfekcja przewodów ssących.

2. Którą czynność - podczas zabiegu lakowania - powinna 

wykonać higienistka bezpośrednio po upływie wymaganego 
czasu aplikacji 37% kwasu ortofosforowego?

A. Wypłukać intensywnie wodą.
B. Zaaplikować lak szczelinowy.
C. Zabezpieczyć ząb wałeczkami ligniny.
D. Włączyć lampę polimeryzacyjną na 40 sekund.

3. Którą końcówkę powinna zastosować higienistka 

do usunięcia złogów kamienia nazębnego na powierzchniach żujących?

A.        B.        C.         D. 

4. Przed pr