2020-08-04  | Odsłon:449

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2020 CZERWIEC

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2020 CZERWIEC

Zadanie 1.

Podczas odsysania mieszaniny piasku i wody końcówkę ssaka należy trzymać naprzeciwko dyszy piaskarki, skierowaną w stronę oczyszczanego zęba i w odległości od niego

A. 0-4 mm

B. 5-15 mm

C. 16-19 mm

D. 20-25 mm

Zadanie 2.

Zgodnie z zasadami ergonomii pacjentkę w zaawansowanej ciąży należy ułożyć na fotelu stomatologicznym w pozycji

A. płaskiej.

B. półsiedzącej.

C. bocznej ustalonej.

D. leżenia na prawym boku

Zadanie 3.

Na ilustracjach przedstawiono kolejne etapy zabiegu

A. piaskowania zębów.

B. fluoryzacji endogennej zębów.

C. fluoryzacji kontaktowej zębów.

D. profesjonalnego wybielania zębów

Zadanie 4.

Zabieg polegający na usunięciu warstwy szkliwa z powierzchni stycznych zębów w celach terapeutycznych określa się jako

A. stripping.

B. polishing.

C. rebonding.

D. root planing.

Zadanie 5.

Substancją czynną gotowego preparatu, który asysta powinna podać lekarzowi dentyście do zabiegu wybielania wewnątrzkomorowego zębów, jest

A. 17% wersenian sodu.

B. 30% nadtlenek wodoru.

C. 37% kwas fosforanowy.

D. 5,25% podchloryn sodu.

Zadanie 6.

Proces utraty twardych tkanek zęba z powodu zewnętrznych czynników mechanicznych innych niż wynikające z kontaktu zęba z zębem nazywany jest

A. atrycją.

B. abrazją.

C. abfrakcją.

D. absorpcją.

Zadanie 7.

Który preparat stosowany jest w procedurze wytrawiania szkliwa w celu uzyskania skutecznej adhezji wypełnienia?

A. Liner.

B. Primer.

C. Adhesive.

D. Conditioner.

Zadanie 8.

Materiałem stanowiącym połączenie kompozytu z glassjonomerem jest

A. cermet.

B. ormocer.

C. kompomer.

D. amalgamat.

Zadanie 9.

Preparat służący do znoszenia nadwrażliwości zębów spowodowanej ich wybielaniem zawiera w swoim składzie

A. chlorek sodu

. B. chlorek etylu.

C. azotan srebra.

D. azotan potasu.

Zadanie 10.

Ryzyko uszkodzenia podczas czyszczenia w myjce ultradźwiękowej dotyczy

A. tipu do skalera.

B. lusterka stomatologicznego.

C. wiertła z węglików spiekanych.

D. szczękorozwieracza Roser-Königa.

Zadanie 11.

Która kątnica oznaczona zielonym paskiem, z redukcją obrotów 5:1, ma zastosowanie w endodoncji i chirurgii?

A. Turbinowa.

B. Zwalniająca.

C. Standardowa.

D. Przyspieszająca.

Zadanie 12.

Na rysunku przedstawiono

A. aplikator do kompozytów.

B. pistolet do glassjonomerów.

C. zbijak automatyczny do koron protetycznych.

D. strzykawkę do znieczuleń śródwięzadłowych.

Zadanie 13.

Do maszynowego, efektywnego poszerzenia ujść kanałów korzeniowych służy

A. pilnik S.

B. S-finder.

C. wiertło Gates.

D. poszerzacz Kerra.

Zadanie 14.

Nakładką zwiększającą średnicę uchwytu instrumentu kanałowego, wykonaną z gumy silikonowej, jest

A. finger.

B. plugger.

C. endogrip.

D. endostop.

Zadanie 15.

Biologiczną metodą kontroli procesu sterylizacji przeprowadzaną okresowo, informującą o fakcie zabicia drobnoustrojów, jest test

A. SPS

B. Helix

C. Sporal A

D. Bowie&Dick`a

Zadanie 16.

Którego systemu znakowania zębów dotyczą zamieszczone w ramce przykłady?

A. Viohla.

B. Palmera.

C. Haderupa.

D. Zsigmond’ego.

Zadanie 17.

Uzupełniając w karcie choroby pacjenta oznaczenia dystalnej, językowej i policzkowej powierzchni zęba należy wpisać

A. DJP

B. DLB

C. MSV

D. MOD

Zadanie 18.

Silikonowy wycisk czynnościowy pobrany na łyżce indywidualnej, przygotowany do przekazania technikowi dentystycznemu, należy przechowywać

A. w worku owinięty mokrą ligniną.

B. w sztywnym pojemniku na sucho.

C. w pojemniku z roztworem koloidalnym

D. w pojemniku z roztworem dezynfekcyjnym.

Zadanie 19.

Według klasyfikacji Spauldinga narzędzia i sprzęt medyczny kontaktujące się z nieuszkodzonymi błonami śluzowymi należą do kategorii

A. niskiego ryzyka.

B. średniego ryzyka.

C. wysokiego ryzyka.

D. minimalnego ryzyka.

Zadanie 20.

Zmniejszone wydzielanie śliny objawiające się wysychaniem błony śluzowej jamy ustnej z uczuciem jej suchości, występujące między innymi w przebiegu chorób gorączkowych, w niektórych chorobach ślinianek oraz w następstwie zaniku gruczołów ślinowych po napromienianiu, nosi nazwę

A. perystomii.

B. kandydozy.

C. kserostomii.

D. paradontozy

Zadanie 21.

Którą wadę zgryzu przedstawiono na ilustracji?

A. Zgryz głęboki.

B. Zgryz otwarty.

C. Zgryz krzyżowy.

D. Zgryz przewieszony

Zadanie 22.

Kolec nosowy przedni na rysunku oznaczono cyfrą

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Zadanie 23.

Na podstawie zaznaczonych w tabeli na czerwono wyników badania pacjenta określ kategorię potrzeb leczniczych dla sekstantu V

A. 0

B. I

C. II

D. III

Zadanie 24.

Po badaniu higieny jamy ustnej u pacjenta zarejestrowano 24 przestrzenie międzyzębowe i 12 przestrzeni z płytką nazębną. Oblicz wskaźnik API dla tego pacjenta?

A. 26%

B. 50%

C. 75%

D. 85%

Zadanie 25.

Najczęściej spotykanym stanem przedrakowym w jamie ustnej, powstającym w wyniku rogowacenia nabłonka błony śluzowej jamy ustnej, występującym w postaci białej plamy lub tarczki i głównie dotyczącym pacjentów w wieku 50-70 lat, jest

A. afta.

B. kandydoza.

C. leukoplakia.

D. erytroplakia.

Zadanie 26.

Badanie żywotności miazgi zęba za pomocą prądu faradycznego generowanego przez specjalne urządzenie jest testem

A. termicznym.

B. elektrycznym.

C. mechanicznym.

D. fotometrycznym.

Zadanie 27.

Który z objawów świadczy o przewlekłym zapaleniu miazgi, stwierdzonym podczas badania żywotności miazgi zęba za pomocą prądu elektrycznego?

A. Brak reakcji na bodziec.

B. Obniżony próg pobudliwości.

C. Obniżona reakcja miazgi na bodziec.

D. Zwiększona reakcja miazgi na bodziec.

Zadanie 28.

Które urządzenie służy do oceny stopnia osteointegracji implantów zębowych, diagnostyki periodontopatii oraz oceny możliwości obciążenia zgryzowego?

A. Unistom.

B. Periotest.

C. Endomotor.

D. Diagnodent.

Zadanie 29.

Do wad zgryzu rozpatrywanych w stosunku do płaszczyzny poziomej należy

A. zgryz głęboki.

B. zgryz krzyżowy.

C. przodożuchwie czynnościowe.

D. boczne przemieszczenie żuchwy.

Zadanie 30.

Opis w ramce dotyczy pobierania wycisku

A. czynnościowego.

B. przeciwstawnego.

C. pierścieniowego dwufazowego.

D. dwuwarstwowego jednoczasowego.

Zadanie 31.

Zamieszczony w ramce opis dotyczy wykonania

A. korony tymczasowej.

B. wycisku alginatowego.

C. modelu diagnostycznego.

D. wycisku jednoczasowego.

Zadanie 32.

Profilaktyka adresowana do populacji podwyższonego ryzyka występowania schorzeń układu stomatognatycznego, charakteryzująca się próbą wykrycia choroby i wczesnego wdrożenia leczenia, realizowana poprzez wykonywanie testów przesiewowych i okresowych kontroli stomatologicznych jest określana jako

A. wczesna.

B. pierwotna.

C. drugiej fazy.

D. trzeciej fazy

Zadanie 33.

Ilustracja przedstawia pacjenta, który demonstruje ćwiczenie mięśniowe zalecane w przypadku

A. pogłębienia nagryzu siekaczy.

B. wydłużenia siekaczy dolnych.

C. skrócenia wargi dolnej oraz protruzji siekaczy dolnych.

D. skrócenia wargi górnej oraz protruzji siekaczy górnych.

Zadanie 34.

Aparatem profilaktycznym do wykonywania ćwiczeń wzmacniających mięsień okrężny ust jest

A. krążek Friela.

B. tarcza Krausa.

C. równia pochyła.

D. płytka podniebienna.

Zadanie 35.

Przekazywanie wiedzy uczniom szkoły podstawowej na kilku spotkaniach w ciągu całego roku szkolnego, stopniowo dodając nową partię wiadomości, jest zgodne z prowadzeniem wychowania zdrowotnego według zasady

A. efektywności.

B. receptywności.

C. trwałości i elastyczności.

D. systematyczności i systemowości.

Zadanie 36.

Wypowiedź w ramce dotyczy efektu działania higienistki, w wyniku którego dochodzi do logicznych przeobrażeń w zachowaniach zdrowotnych pacjenta. Którą metodę zastosowała higienistka stomatologiczna?

A. Kontroli i oceny.

B. Oddziaływania przez świadomość.

C. Organizowania środowiska wychowującego.

D. Pobudzania zachowań korzystnych dla zdrowia.

Zadanie 37.

Szkorbut jest chorobą wielonarządową, powstającą w wyniku niedoboru w pożywieniu witaminy

A. C

B. K

C. E

D. PP

Zadanie 38.

Którą metodę szczotkowania zębów przedstawiono na rysunku?

A. Roll.

B. Fonesa.

C. Chartersa.

D. Hirschfelda.

Zadanie 39.

Higienistka przeprowadzając instruktaż dotyczący utrzymania higieny ruchomych uzupełnień protetycznych powinna poinformować pacjenta, że protezę całkowitą po wyjęciu z jamy ustnej i oczyszczeniu należy przechowywać

A. w kubku z wodą.

B. w płynie dezynfekcyjnym.

C. owiniętą w mokrą chusteczkę.

D. na sucho w perforowanym pudełku.

Zadanie 40.

Urządzeniem posiadającym system chłodzenia solą fizjologiczną, stosowanym w implantologii i chirurgii, służącym między innymi do przygotowania podłoża kostnego pod implant, jest

A. skaler.

B. endometr.

C. kompresor.

D. fizjodyspenser.

ODPOWIEDZI

1.B      

2.B

3.D

4.A

5.B

6.B

7.D

8.C

9.D

10.B

11.B

12.D

13.C

14.C

15.C

16.A

17.B

18.B

19.B

20.C

21. B

22. D

23. C

24. B

25. C

26. B

27. C

28. B

29. A

30. D

31. C

32. C

33. D

34. A

35. D

36. B

37. A

38. A

39. D

40. D


Wróć