2020-01-30  | Odsłon:253

Egzamin higienistka stomatologiczna styczeń 2019

1. Jedna z pięciu klas ruchu, wprowadzonych dla celów ergonomii, oznaczona jako IV, dotyczy ruchu

A. nadgarstka.

B. całego ramienia.

C. ramienia i tułowia.

D. palców, nadgarstka i łokcia.

Zadanie 2.

Którą z zasad pięciu zmian stosowanych w technice pracy na cztery ręce przedstawia rysunek?

A. I

B. II

C. III

D. IV

Zadanie 3.

Który chwyt trzymania strzykawki wodno-powietrznej zastosował operator na przedstawionym rysunku?

A. Piórowy.

B. Dłoniowy.

C. Pisarski zmodyfikowany.

D. Dłoniowo-kciukowy odwrócony.

Zadanie 4.

W technice pracy na cztery ręce podczas przekazywania instrumentów metodą „podaj-przejmij” funkcję przejmującą pełnią palce

A. serdeczny i mały lewej ręki.

B. serdeczny i mały prawej ręki.

C. kciuk, wskazujący i środkowy lewej ręki.

D. kciuk, wskazujący i środkowy prawej ręki.

Zadanie 5.

Która z podanych czynności – związanych z pobieraniem wycisków dwuwarstwowych w technice pracy na cztery ręce – nie należy do zadań asysty?

A. Przekazywanie podajnika pistoletowego z drugą warstwą masy.

B. Dobieranie odpowiedniego rodzaju i wielkości łyżki wyciskowej.

C. Mieszanie opuszkami palców masy do pierwszej warstwy wycisku.

D. Nakładanie masy do pierwszej warstwy wycisku na łyżkę wyciskową.

Zadanie 6.

Zabieg polegający na usunięciu w znieczuleniu miazgi komorowej, a pozostawieniu miazgi korzeniowej po jej odpowiednim zaopatrzeniu, to

A. amputacja mortalna.

B. ekstyrpacja mortalna.

C. amputacja przyżyciowa.

D. ekstyrpacja przyżyciowa.

Zadanie 7.

Szlifowanie guzków zębów mlecznych jest postępowaniem zapobiegawczym wykonywanym w profilaktyce

A. protetycznej.

B. chirurgicznej.

C. zachowawczej.

D. ortodontycznej.

Zadanie 8.

Narzędzia ręczne przeznaczone do skalingu naddziąsłowego są najbardziej skuteczne i bezpieczne przy kącie przyłożenia do powierzchni zęba w zakresie

A. 30÷45°

B. 50÷60°

C. 80÷85°

D. 90÷105°

Zadanie 9.

Płukanie jamy ustnej według metody Torella można stosować u dzieci, które ukończyły

A. 3 lata.

B. 4 lata.

C. 5 lat.

D. 6 lat.

Zadanie 10.

Zabieg polegający na impregnacji, próchnicowo zmienionej zębiny, roztworem azotanu srebra z użyciem strącalnika typu roztwór glukozy o stężeniu 20% to

A. jonizacja.

B. jonoforeza.

C. lapisowanie.

D. lakierowanie.

Zadanie 11.

Do oczyszczania „wykończeniowego” złogów nazębnych należy zastosować

A. sierp.

B. zrywacz.

C. motyczkę.

D. kiretę Columbia.

Zadanie 12.

Najprostszym aparatem szczękowo-ortopedycznym, mającym zastosowanie w profilaktyce i leczeniu zaburzeń zgryzu u dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym, a czasem i w wieku szkolnym, jest

A. aparat blokowy.

B. płytka Schwarza.

C. płytka podniebienna.

D. płytka przedsionkowa.

Zadanie 13.

W leczeniu próchnicy zębów mlecznych nie stosuje się

A. impregnacji roztworem AgNO3.

B. remineralizacji preparatem NaF.

C. okoronowania koronami stalowymi.

D. odbudowy ubytków wkładami typu inlay.

Zadanie 14.

Cement cynkowo-siarczanowy należy zarobić

A. pistelem szklanym w moździerzu.

B. plastikową łopatką na płytce gumowej.

C. szpatułką ze stali nierdzewnej na matowej powierzchni płytki szklanej.

D. szpatułką z tworzywa sztucznego na gładkiej powierzchni płytki szklanej.

Zadanie 15.

Według kryterium struktury chemicznej do grupy laków szczelinowych wykorzystywanych w stomatologii nie należą materiały

A. akrylowe.

B. kompozytowe.

C. kompomerowe.

D. glassjonomerowe.

Zadanie 16.

Który rodzaj mas wyciskowych stosuje się do pobrania wycisków w celu przygotowania modeli orientacyjnych?

A. Agarowe.

B. Silikonowe.

C. Alginatowe.

D. Polieterowe.

Zadanie 17.

Uszczelniająca pasta endodontyczna to

A. sealer.

B. primer.

C. coupling.

D. adhesive.

Zadanie 18.

Który preparat stomatologiczny należy zastosować w przypadku leczenia próchnicy początkowej?

A. Tlenek cynku.

B. Aminofluorek.

C. Chlorheksydynę.

D. Wodorotlenek wapnia.

Zadanie 19.

Środek do znieczuleń miejscowych zawierający artykainę to

A. Xylonor.

B. Ubistesin.

C. Lignocain.

D. Mepivastesin.

Zadanie 20.

Przedstawione na rysunku narzędzie to dźwignia

A. Beina.

B. Koppa.

C. Bertena.

D. Wintera.

Zadanie 21.

Przedstawione na rysunku kleszcze służą do usuwania zębów górnych

A. kłów.

B. siekaczy.

C. trzonowych.

D. przedtrzonowych.

Zadanie 22.

Lekarz dentysta podczas zabiegu chirurgicznego będzie używał narzędzia, którego rękojeść ma kształt gruszki a dziób o trójkątnym ostrzu jest zagięty pod kątem prostym w stosunku do rękojeści.

Do zabiegu należy przygotować dźwignię

A. Wintera.

B. Lecluse’a.

C. Meissnera.

D. Schlemmera.

Zadanie 23.

Która kireta Gracey służy do oczyszczania powierzchni policzkowych, językowych i podniebiennych zębów bocznych?

A. 3/4

B. 7/8

C. 11/12

D. 15/16

Zadanie 24.

Spektrum działania substancji dezynfekcyjnej, oznakowanej na opakowaniu symbolem Tbc, obejmuje

A. pierwotniaki.

B. prątki gruźlicy.

C. paciorkowce ropne.

D. laseczki zgorzeli gazowej.

Zadanie 25.

Ile gramów preparatu należy przygotować do dezynfekcji metodą zanurzeniową, aby otrzymać 1,5 litra roztworu tego preparatu o stężeniu 3%?

A. 15 g

B. 30 g

C. 45 g

D. 60 g

Zadanie 26.

W systemie oznaczania zębów według Haderupa sektor jamy ustnej II obejmuje między innymi zęby

A. +1 i +2

B. 4+ i 5+

C. –5 i –6

D. 7– i 8–

Zadanie 27.

Co oznacza symbol zaznaczony na niebiesko na zamieszczonym diagramie uwzględniającym poszczególne powierzchnie zęba?

A. Ząb usunięty.

B. Ząb do usunięcia.

C. Brak zęba (wymiana fizjologiczna).

D. Korzeń zęba (złamany do usunięcia).

Zadanie 28.

W systemie amerykańskim symbol B oznacza ząb górny prawy

A. siekacz boczny stały.

B. trzonowy drugi stały.

C. siekacz boczny mleczny.

D. trzonowy pierwszy mleczny.

Zadanie 29.

Wewnętrzna indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta nie może być udostępniona za jego życia

A. samemu pacjentowi.

B. osobie upoważnionej przez pacjenta.

C. ustawowemu przedstawicielowi pacjenta.

D. nieupoważnionemu współmałżonkowi pacjenta.

Zadanie 30.

Na brzegu siecznym świeżo wyrzniętych zębów stałych występują trzy guzki zwane

A. mamelonami.

B. trifurkacjami.

C. fibroblastami.

D. desmodontami.

Zadanie 31.

Na którym zębie trzonowym stałym występuje guzek dodatkowy ( Carabellego), przedstawiony na rysunku?

A. dolnym drugim

B. górnym trzecim

C. dolnym pierwszym

D. górnym pierwszym

Zadanie 32.

Do której klasy, zgodnie z klasyfikacją według Blacka, należy opracowany ubytek próchnicowy przedstawiony na rysunku?

A. I

B. II

C. III

D. IV

Zadanie 33.

Wartości liczbowe P, U, W zależą między innymi od

A. wieku i płci.

B. liczby zębów.

C. pracy mięśni żwaczy.

D. rozmiarów jamy ustnej.

Zadanie 34.

Który kod objawów chorobowych należy wpisać, stosując grupowy wskaźnik potrzeb leczniczych przyzębia CPITN, gdy podczas badania zarejestrowano obecność kieszonek dziąsłowych głębokości 3,5-5,5 mm?

A. Kod 1.

B. Kod 2.

C. Kod 3.

D. Kod 4.

Zadanie 35.

W ocenie stanu higieny jamy ustnej wskaźnikiem Pl.I kryterium 1 oznacza

A. pokrycie nalotem powyżej 1/3 korony zęba.

B. pokrycie nalotem mniej niż 1/3 korony zęba.

C. umiarkowane nagromadzenie miękkich złogów, widoczne gołym okiem.

D. cienką warstwę płytki, niewidoczną gołym okiem, a stwierdzoną zgłębnikiem.

Zadanie 36.

Skutecznym sposobem pomagającym zmotywować pacjenta do poprawy stanu higieny jamy ustnej jest wybarwianie płytki nazębnej z wykorzystaniem

A. karminy.

B. karotenu.

C. erytrozyny.

D. chlorheksydyny.

Zadanie 37.

Do metod wychowania w stomatologicznej kulturze zdrowotnej należy metoda

A. kontroli.

B. aktywności.

C. motywowania.

D. receptywności.

Zadanie 38.

Do form audytywnych stosowanych w stomatologicznej promocji zdrowia należą

A. pogadanki.

B. kąciki higieny.

C. gazetki ścienne.

D. ćwiczenia praktyczne.

Zadanie 39.

Jednym z elementów wychowania zdrowotnego w środowisku dzieci przedszkolnych jest

A. zbadanie uzębienia dzieci.

B. wyleczenie zębów mlecznych.

C. omówienie roli profilaktyki fluorkowej.

D. omówienie przekroju poprzecznego zęba mlecznego.

Zadanie 40.

W której metodzie szczotkowania zębów należy ułożyć i pracować szczotką w sposób przedstawiony na rysunku?

A. Roll.

B. Bassa.

C. Fonesa.

D. Chartersa.

ODPOWIEDZI

1. B

2. C

3. B

4. A

5. B

6. C

7. D

8. C

9. D

10. C

11. D

12. D

13. D

14. C

15. A

16. C

17. A

18. B

19. B

20. D

21. C

22. D

23. B

24. B

25. C

26. A

27. C

28. D

29. D

30. A

31. D

32. C

33. A

34. C

35. D

36. C

37. A

38. A

39. A

40. A


Wróć