2017-02-08  | Odsłon:415

Płaszczyzny przestrzenne w diagnostyce wad zgryzu

Płaszczyzny przestrzenne w diagnostyce wad zgryzu

Płaszczyzny przestrzenne:- strzałkowa (pośrodkowa)- pozioma (horyzontalna)- oczodołowaW odniesieniu do płaszczyny pośrodkowej (strzałkowej) rozpatruje się zaburzenia we wzroście na szerokość.

PODZIAŁ POPRZECZNYCH WAD SZCZĘKOWO-ZGRYZOWYCH:

I.Zgryz krzyżowy:

1.Częściowy:- przedni:prawy,lewy- boczny:jednostronny,obustronny

2.Zgryz krzyżowy całkowity:- prawy- lewy         

   II.Boczne przemieszczenie żuchwy1.Czynnościowe prawo- lub lewostronne2.Morfologiczne  prawo- lub lewostronne

III.Zgryz przewieszony1.Jednostronny prawy, lewy2.ObustronnyW odniesieniu do płaszczyzny oczodołowej rozpatruje się przednio- tylne wady szczękowo-zgryzowe (zaburzenia we wzroście na długość).

PODZIAŁ WAD DOTYLNYCH:

I.Tyłozgryza.częściowyb.całkowityc.rzekomy

II.Tyłożuchwiea.czynnościoweb.morfologiczne - retrogenia

PODZIAŁ WAD DOPRZEDNICH:

I.Przodozgryza.częściowyb.całkowityc.rzekomy

II.Przodożuchwiea.czynnościoweb.morfologiczne - progeniaW stosunku do płaszczyzny poziomej rozpatrywane są pionowe zaburzenia szczękowo-zgryzowe związane z wydłużeniem lub skróceniem w obrębie dolnego odcinka twarzy.

PODZIAŁ WAD PIONOWYCH:

I.Zgryz otwarty1.Częściowy przedni2.Częściowy boczny:-  jednostronny-  obustronny3.Całkowity

II.Zgryz głęboki1.Częściowy - nadzgryz2.Całkowity3.Rzekomy

Odpowiedzi do testu:1.a   2.c   3.a   4.a   5.c   6.c   7.c   8.c   9.b   10.c

Źródło:,,Zarys współczesnej ortodoncji" pod redakcją Ireny Karłowskiej,,Stomatologia wieku rozwojowego" pod redakcją Marii Szpringer-Nodzak i Magdaleny Wochny-Sobańskiej.


Wróć