2017-02-17  | Odsłon:145

Wskaźnik API

Wskaźnik API

Wskaźnik API (Approximal Plaque Index ) według Lange [1986].Rejestruje obecność płytki nazębnej w przestrzeniach międzyzębowych. Obecność płytki można uwidocznić na zgłębniku albo po wybarwieniu nalotów za pomocą tabletek barwiących lub roztworu.

Przestrzenie międzyzębowe bada się u uzębieniu stałym w następujących miejscach ;

- pierwszej ćwiartce na powierzchni podniebiennej,

- drugiej ćwiartce na powierzchni przedsionkowej,

- trzeciej ćwiartce na powierzchni językowej,

- czwartej ćwiartce na powierzchni przedsionkowej. 

Wskażnik A.P.I oznacza się w odsetkach według wzoru :liczbę przestrzeni z płytką dzieli się przez liczbę wszystkich badanych przestrzeni i mnoży przez 100.

Ocenia się obecność płytki (+) lub jej nieobecność (-) i uzyskuje się jedną wartość z przestrzeni między dwoma zębami.

WARTOŚCI:API 100–70%: zła higiena jamy ustnej

API 69–40%: przeciętna higiena jamy ustnej

API 39–25%: dobra higiena jamy ustnej

API <25%: optymalna higiena jamy ustne

jAPI<15%: wynik umożliwiający podjęcie chirurgicznego leczenia periodontologicznego

Higienistka podczas badania ocecności płytki nazębnej powinna pokazać pacjentowi na zgłębniku ujawniony nalot międzyzębowy,jest to działanie mające na celu zmotywowanie do lepszej higieny.

Źródło:,,Parodontologia" Wydania I pod redakcją Stanisława Potoczka.


Wróć